Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Q

28 tháng 3 2021 08:50

câu hỏi

xe máy và xe đạp xuất phát cùng 1 lúc từ hai địa điểm A, B cách nhau 110km , đi ngược chiều nhau. sau khi cả hai xe đi được 2giờ thì gặp nhau . tính vận tốc của mỗi xe. biết rằng mỗi giờ xe máy đi nhanh hơn xe đạp là 25km


5

1


G. EL

29 tháng 3 2021 07:10

vận tốc của xe đạp: x (km/h), x>0 => vận tốc xe máy: x+25 (km/h) xe đpaj đi được 2 giờ, quãng đường đi là: 2x Quãng đường xe máy đi trong 2 giờ: (x+25).2 theo bài: 2x+(x+25).2=110 giải và tìm được x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cm hình

4

Lihat jawaban (1)