Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

20 tháng 9 2022 17:23

câu hỏi

x2…x Bài 3: Chứng minh a) 7^(6)+7^(5)−7^(4):55


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 19:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>a) 7<sup>6</sup>+7<sup>5</sup>−7<sup>4</sup>=7<sup>4</sup>.(7<sup>2</sup>+7-1)</p><p>=7<sup>4</sup>.55</p><p>7<sup>4</sup>.55 chi hết cho 55 . Vậy biểu thức chia hết cho 55</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết :

a) 76+75−74=74.(72+7-1)

=74.55

74.55 chi hết cho 55 . Vậy biểu thức chia hết cho 55

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)