Square root
VBT
Calculator
magnet

Mimi M

11 tháng 2 2020 04:56

câu hỏi

x×y—x+y=4 tìm x và y nha


1

2

Được xác nhận

Nguyễn C

12 tháng 2 2020 04:18

Được xác nhận

xy-x+y=4 (xy-x)+y=4 x(y-1)+(y-1)=4-1 (y-1)(x+1)=3 vì x và y thuộc z suy ra y-1 và x+1 thuộc z suy ra x+1 thuộc ước của 3 là 1, âm 1 , 3, âm 3 rồi sau đó lập bảng và kết luận kà đc

Chuột P

12 tháng 2 2020 03:12

em chịu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy tắc dấu ngoặc

16

Lihat jawaban (2)