Square root
VBT
Calculator
magnet

Hhanzz H

30 tháng 10 2022 06:41

câu hỏi

x-y-3√x+3√y


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:26

Được xác nhận

<p>Chào em Nhaamt R</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; x-y-3√x+3√y</p><p>=(x-y)-(3√x-3√y)</p><p>=(√x+√y)(√x-√y)-3(√x-√y)</p><p>=(√x-√y).(√x+√y-3)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nhaamt R

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương 1
Lời giải chi tiết như sau: 

    x-y-3√x+3√y

=(x-y)-(3√x-3√y)

=(√x+√y)(√x-√y)-3(√x-√y)

=(√x-√y).(√x+√y-3)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho a≤b, hãy so sánh 5a−2016 và 5b−2016. Câu 2. (2,0 điểm)

2

Được xác nhận