Square root
VBT
Calculator
magnet

Dao L

31 tháng 1 2020 04:43

câu hỏi

X x 9 :9 = 44 : 4, X : 2 : 2 + 18 = 25


0

1


Nguyễn T

31 tháng 1 2020 08:40

Chào con! Con viết lại rõ câu hỏi nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có hai khu vườn, Đội A trồng được 1678 cây xanh. Đội B trồng được 1982. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây xanh ?

10

Lihat jawaban (7)