Square root
VBT
Calculator
magnet

Diễn N

23 tháng 1 2020 08:05

câu hỏi

x.(x+7)=0


3

4

Được xác nhận

Công_Thụ C

29 tháng 1 2020 12:34

Được xác nhận

X = -7 hoặc X = 0

Tống H

23 tháng 1 2020 15:37

Được xác nhận

X=-7 hoặc x=0

Trương U

27 tháng 1 2020 14:34

Được xác nhận

x=-7 hoặc x=-0

Nguyễn T

29 tháng 1 2020 13:27

Được xác nhận

x=-7 hoặc x=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

A=1/10+1/40+1/88+1/154+1/238+1/340

12

Lihat jawaban (1)