Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền T

03 tháng 11 2021 12:38

câu hỏi

x²(x–3)+12–4x=0


16

1


Mouse T

07 tháng 11 2021 11:21

=x^2(x-3)+4(3-x) =x^2(x-3)-4(x-3) =(x^2-4)(x-3) =(x-2)(x+2)(x-3) HD: sử dụng hằng đẳng thức và cách rút dấu trừ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2=2x-3

5

Lihat jawaban (1)