Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

25 tháng 10 2022 06:40

câu hỏi

x(x+2)—x—2=0


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 06:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương Phương trình</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x(x+2)–x–2=0</p><p>⇔x(x+2)–(x+2)=0</p><p>⇔(x+2)(x–1)=0</p><p>⇔x+2=0 hoặc x–1=0</p><p>⇔x=–2 hoặc x=1</p><p>Vậy x=–2 hoặc x=1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương Phương trình

Câu trả lời chi tiết như sau:

     x(x+2)–x–2=0

⇔x(x+2)–(x+2)=0

⇔(x+2)(x–1)=0

⇔x+2=0 hoặc x–1=0

⇔x=–2 hoặc x=1

Vậy x=–2 hoặc x=1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận