Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly L

26 tháng 10 2022 13:50

câu hỏi

x(x-2)+3x-6=0

x(x-2)+3x-6=0


56

5

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>x(x - 2) + 3x - 6 = 0<br>=&gt; x(x - 2)+ 3(x - 2) = 0<br>=&gt; (x +3)(x - 2) = 0<br>=&gt; x = -3 hoặc x = 2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly L,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

x(x - 2) + 3x - 6 = 0
=> x(x - 2)+ 3(x - 2) = 0
=> (x +3)(x - 2) = 0
=> x = -3 hoặc x = 2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8 chương phương trình</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;x(x-2)+3x-6=0</p><p>⇔x(x-2)+3(x-2)=0</p><p>⇔(x-2)(x+3)=0</p><p>⇔x-2=0 hoặc x+3=0</p><p>⇔x=2 hoặc x=-3</p><p>Vậy x=2 hoặc x=-3</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8 chương phương trình

Câu trả lời chi tiết như sau:

     x(x-2)+3x-6=0

⇔x(x-2)+3(x-2)=0

⇔(x-2)(x+3)=0

⇔x-2=0 hoặc x+3=0

⇔x=2 hoặc x=-3

Vậy x=2 hoặc x=-3

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:57

Được xác nhận

<p>Xin chào Ly L.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 9.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Ly L.

Đây là câu hỏi thuộc toán 9.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt

Thanh N

28 tháng 10 2022 14:05

x(x-2)+3•(x-2)=0 (x-2)•(x+3)=0 =>x-2=0:x+3=0 x=2hoẵc x=-3

Phương P

29 tháng 10 2022 05:47

x(x-2)+3x-6=0 <=> x(x-2)+3(x-2)=0 <=> (x-2).(x+3)=0 <=> x-2=0 hay x+3=0 <=> x=2 hay x=-3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)