Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Đ

20 tháng 12 2022 15:32

câu hỏi

x³ - x² + 16 - 16

x³ - x² + 16 - 16 

 


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 10:06

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Phạm Đ</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x^2(x - 1)<br><br>Bài giải chi tiết:<br>x³ - x² + 16 - 16&nbsp;</p><p>= x^3 - x^2&nbsp;</p><p>= x^2(x - 1)<br>Kết luận: đáp án chính xác là x^2(x - 1)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Phạm Đ
Đáp án cho câu hỏi của em là: x^2(x - 1)

Bài giải chi tiết:
x³ - x² + 16 - 16 

= x^3 - x^2 

= x^2(x - 1)
Kết luận: đáp án chính xác là x^2(x - 1)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b)

2

Được xác nhận