Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan L

25 tháng 6 2021 02:48

câu hỏi

x²-(x+1)


33

2


Lâm N

28 tháng 6 2021 05:27

x² - (x + 1) = 0 ; x² - x - 1 = 0 ; ∆ = 5

Công C

30 tháng 6 2021 03:10

5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)