Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 8 2022 13:53

câu hỏi

Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log_((2))a=log_((a))(ab). Mệnh đề nào dưới đây đúng? (A). a=b^(2). (B). a^(3)=b. (C). a=b. (D). a^(2)=b.


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 8 2022 15:22

Được xác nhận

Xin chào em Huy H, Đáp án cho câu hỏi của em là: dưới hình Đây là một bài tập lớp 12 thuộc Chương II- đại số, bài ôn tập chương Bài giải chi tiết: dưới hình .... Kết luận: đáp án chính xác là dưới hình Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) Tập hợp T các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 28 và không vượt quá 35

4

Được xác nhận