Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

18 tháng 11 2022 11:31

câu hỏi

Xét tập hợp A={7,1;-2,(61);0;5,14;

Xét tập hợp A={7,1;-2,(61);0;5,14;

 

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

19 tháng 11 2022 11:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nhi N,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương &nbsp;số hữu tỉ, số vô tỉ<br>Bài giải chi tiết:<br>B = {7,1,-2.(61), 0,5,14,4/7, - can(81)}</p><p>C = {can15}<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Nhi N, 

Đây là một bài tập thuộc Chương  số hữu tỉ, số vô tỉ
Bài giải chi tiết:
B = {7,1,-2.(61), 0,5,14,4/7, - can(81)}

C = {can15}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận