Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh P

12 tháng 6 2021 09:09

câu hỏi

xét tính đơn điệu cửa y=căn 5-x + căn x-1


30

1


Đinh X

16 tháng 6 2021 02:54

db / (-00;3) NB / ( 3;+00)

Longcuto L

23 tháng 6 2021 15:25

tập xác định ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận