Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:18

câu hỏi

Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau y=1


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số<br>Bài giải chi tiết:Hàm số y=1 là hàm chẵn vì y(x)=y(-x)=1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số
Bài giải chi tiết:Hàm số y=1 là hàm chẵn vì y(x)=y(-x)=1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)