Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:18

câu hỏi

Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau y=2cos3x


18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số<br>Bài giải chi tiết:Hàm số y=2cos3x là hàm chẵn vì</p><p>cosx=cos(-x)</p><p>&lt;=&gt;cos3x=cos(-3x)</p><p>&lt;=&gt;2cos3x=2cos(-3x)</p><p>&lt;=&gt;y(x)=y(-x)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số
Bài giải chi tiết:Hàm số y=2cos3x là hàm chẵn vì

cosx=cos(-x)

<=>cos3x=cos(-3x)

<=>2cos3x=2cos(-3x)

<=>y(x)=y(-x)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh 2⋅(−25)⋅(−4)⋅50

1

Được xác nhận