Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: b) y=−2x^(3)+3x


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số<br>Bài giải chi tiết:Ta có:</p><p>y(x)=−2x^(3)+3x</p><p>y(-x)=−2(-x)^(3)+3(-x)=2x<sup>3</sup>-3x</p><p>=&gt;y(-x)=-y(x)</p><p>=&gt; Hàm số đã cho là hàm lẻ<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số
Bài giải chi tiết:Ta có:

y(x)=−2x^(3)+3x

y(-x)=−2(-x)^(3)+3(-x)=2x3-3x

=>y(-x)=-y(x)

=> Hàm số đã cho là hàm lẻ
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận