Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: a) y=x^(4)−4x^(2)+2


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số<br>Bài giải chi tiết:Ta có:</p><p>y(x)=x^(4)−4x^(2)+2</p><p>y(-x)=(-x)^(4)−4(-x)^(2)+2=x^(4)−4x^(2)+2</p><p>=&gt;y(x)=y(-x)</p><p>=&gt; Hàm số đã cho là hàm chẵn<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Ca H
Đây là một bài tập thuộc Chương 2 - Đại số: Hàm số bậc nhất và bậc hai, Bài 1: Hàm số
Bài giải chi tiết:Ta có:

y(x)=x^(4)−4x^(2)+2

y(-x)=(-x)^(4)−4(-x)^(2)+2=x^(4)−4x^(2)+2

=>y(x)=y(-x)

=> Hàm số đã cho là hàm chẵn
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)