Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: i) y=2x^(2)−|x|


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 09:34

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số, lớp 10<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>y = 2x^2 + 2|x| = f(x)<br>TXD : D = R<br>f(-x) =&nbsp;2(-x)^2 + 2|-x|&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;= 2x^2 + 2|x|&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= f(x)<br>=&gt; hàm số chẵn<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số, lớp 10
Bài giải chi tiết: 

y = 2x^2 + 2|x| = f(x)
TXD : D = R
f(-x) = 2(-x)^2 + 2|-x| 
        = 2x^2 + 2|x| 
        = f(x)
=> hàm số chẵn
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tớ với🙏

8

Được xác nhận