Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 1 2022 13:16

câu hỏi

Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói : Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

10 tháng 8 2022 15:21

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 3-Đại số, Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài giải chi tiết: Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó. Người ta còn nói : Phương trình này nghiệm đúng với mọi x Tập nghiệm của phương trình đó là S=R Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận