Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc T

30 tháng 9 2020 12:25

câu hỏi

xét dấu thì xét y hay y' vậy mng


5

1


Thêm H

01 tháng 10 2020 14:12

y' nhé bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)