Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyen P

07 tháng 1 2020 13:49

câu hỏi

Xét dấu nhi phan bật nhất


3

2


Đan Đ

07 tháng 1 2020 15:35

cho nhị thức bằng 0 sau đó tính ra rồi lặp bảng xét dấu

Ý. Trần

09 tháng 1 2020 12:49

Chào em Em có thể xem lại cách xét dấu trong bài Dấu của nhị thức bậc nhất nhé Cho nhị thức bậc nhất ax+b Cho nhị thức bằng 0 giải ra nghiệm Xét dấu bằng quy tắc: phải cùng trái trái Bên phải nghiệm cùng dấu với hệ số a, bên trái nghiệm trái dấu với hệ số a.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45÷5=?

22

Được xác nhận