Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

30 tháng 9 2022 07:39

câu hỏi

Xét biến thiên của hàm số trên x thuộc (pi/4; pi/2) y = 4sin(x+pi/6)cos(x-pi/6)+sin2x

Xét biến thiên của hàm số trên x thuộc (pi/4; pi/2)

y = 4sin(x+pi/6)cos(x-pi/6)+sin2x


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 9 2022 08:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

12

Được xác nhận