Square root
VBT
Calculator
magnet

Hong D

19 tháng 1 2020 15:26

câu hỏi

x mũ 64=x


0

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:19

Chào em! 😎 x mũ 64 = x (x mũ 64) - x = 0 x . (x mũ 63) - x = 0 x [(x mũ 63) - 1] = 0 x = 0 hoặc (x mũ 63) - 1 = 0 x = 0 hoặc x mũ 63 = 1 x = 0 hoặc x = 1 (do 63 là số lẻ) Chúc em có một mùa tết vui! 😄😄

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4 mũ 8 mũ 4

1

Được xác nhận