Square root
VBT
Calculator
magnet

Lao T

23 tháng 10 2022 01:40

câu hỏi

X là goc HIJ ạ

X là goc HIJ ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 02:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lao T&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Tam giác&nbsp;</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>Theo định lý tổng 3 góc trong một tam giác ta có:&nbsp;</p><p>Góc IJH + góc IHJ + góc HIJ =180°&nbsp;</p><p>Góc HIJ=180°–góc IJH–góc IHJ&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =180°‐35°‐120°&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; =25°&nbsp;</p><p>Vậy x=25°&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lao T 

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, chương Tam giác 

Câu trả lời chi tiết như sau: 

Theo định lý tổng 3 góc trong một tam giác ta có: 

Góc IJH + góc IHJ + góc HIJ =180° 

Góc HIJ=180°–góc IJH–góc IHJ 

                =180°‐35°‐120° 

                =25° 

Vậy x=25° 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận