Square root
VBT
Calculator
magnet

Công_Thụ C

08 tháng 2 2020 06:48

câu hỏi

X chia hết cho 4, x chia hết cho (- 6) và - 20 bé hơn x bé hơn - 10 Mình viết chữ chia hết và bé hơn để thay cho dấu nhé 😜😜😜


0

3


Mèo Y

08 tháng 2 2020 09:48

x chia hết cho 4 , x chia hết cho - 6 và - 20 < x < -10 Vì ( - 6 ) và 6 là hai số đối nhau nên các bội của chúng giống nhau . Ta có : 4 = 2^2 6 = 2 . 3 => BCNN ( 4 ; -6 ) = 2^2 .3 = 12 => BC ( 4 ; -6 ) = B ( 12 ) = { 0 ; 12 ; - 12 ; 24 ; - 24 ; ... } Vì - 20 < x < - 10 => x = - 12

Công_Thụ C

08 tháng 2 2020 11:06

Cảm ơn nhé ❤️

Mèo Y

08 tháng 2 2020 12:25

không có gì ! 😀😀😀

Hien N

13 tháng 2 2020 02:40

hơi khó hiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận