Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

19 tháng 12 2019 12:57

câu hỏi

x chia hết cho 12, x chia hết cho 15 và 0<x<100 Mọi người ơi, giúp mình với. Mình xin chân thành cảm ơn ạ😙😙


0

1


Nguyễn N

22 tháng 12 2019 14:51

Do x chia hết cho 12,, x chia hết cho 15 suy ra x thuộc BC {12,15} và 0<x<100 Ta có 12 =2^2×3 15=3×5 suy ra BCNN{12,15}=2^2×3×5=60 suy ra BC{12,15}=B{60}={0;60;180;...} mà 0<x<100 suy ra x=60

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)