Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:33

câu hỏi

Xác định đấu của các biću thức sau: B=2x−x^(2)−3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 21:13

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>B=2x−x<sup>2</sup>−3</p><p>=-(x<sup>2</sup>-2x+1)-2</p><p>=-(x-1)<sup>2</sup>-2</p><p>-(x-1)<sup>2</sup> ≤ 0 với mọi x</p><p>⇒ -(x-1)<sup>2</sup>-2 ≤ -2</p><p>Vậy B mang dấu âm</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.

Bài giải chi tiết :

B=2x−x2−3

=-(x2-2x+1)-2

=-(x-1)2-2

-(x-1)2 ≤ 0 với mọi x

⇒ -(x-1)2-2 ≤ -2

Vậy B mang dấu âm

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)