Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:02

câu hỏi

Xác định tập hợp sau băng cách nêu tính chât đặc trưng A={0;2;4;6;8}.


2

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp<br>Bài giải chi tiết: A={0;2;4;6;8}={2k|k∈N;0≤k≤4}.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp, Bài 2: Tập hợp
Bài giải chi tiết: A={0;2;4;6;8}={2k|k∈N;0≤k≤4}.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 08:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>A={0;2;4;6;8}</p><p>=&gt; A= {2k / k∈N ; 0≤k≤4}.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Mệnh đề - Tập hợp
Bài giải chi tiết: 

A={0;2;4;6;8}

=> A= {2k / k∈N ; 0≤k≤4}.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)