Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

24 tháng 9 2022 15:10

câu hỏi

Xác định tạp họp: C=[−4;7]∪(0;10)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 15:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Mệnh đề - Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết :</p><h1>C=[−4;7]∪(0;10)=[-4;10)</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,

Đây là bài tập thuộc Chương Mệnh đề - Tập hợp

Bài giải chi tiết :

C=[−4;7]∪(0;10)=[-4;10)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)