Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

20 tháng 10 2022 07:39

câu hỏi

Xác định tập họ̣p: A=(−3;5]∪[8;10]∪[2;8)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 07:46

Được xác nhận

Xin chào em Thanh T Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10 Bài giải chi tiết : A=(-3;10] Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)