Square root
VBT
Calculator
magnet

Tu T

11 tháng 9 2022 08:29

câu hỏi

Xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo của các mệnh đề sau: " Nếu số tự nhiên n có tổng các chữ số bằng 0 thì số tự nhiên n chia hết cho 3. "

Xác định tính đúng sai của mệnh đề đảo của các mệnh đề sau: " Nếu số tự nhiên n có tổng các chữ số bằng 0 thì số tự nhiên n chia hết cho 3. "


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 09:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Tu T</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc chương mệnh đề</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đúng. Vì số 0 chia hết cho mọi số khác nó.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tu T

Đây là một bài tập thuộc chương mệnh đề

Lời giải chi tiết:

Đúng. Vì số 0 chia hết cho mọi số khác nó.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)