Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

29 tháng 2 2020 14:56

câu hỏi

xác định phương trình của parabol (p) y= x^2+bx+c trong các trường hợp sau: a) (p) đi qua điểm A(1;0) và B(-2;-6) B) (p) có đỉnh (1;4)


5

1


Ý. Trần

01 tháng 3 2020 07:20

Chào em, Em có thể xem lại các video bài giảng về phương trình bậc hai để làm bài tập này nhé. a) (P) đi qua hai điểm A và B nên thay vào ta sẽ có hệ pt hai ẩn b và c sẽ giải được dễ dàng nhé em. b)Em nhớ lại công thức đỉnh nhé I(-b/2a; -denta/4a) từ đó em cũng có có được hệ pt 2 ẩn v và c nhé. Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

undefined The weather was bad. so their flight was delayed -> Because....

5

Được xác nhận