Square root
VBT
Calculator
magnet

Như N

22 tháng 11 2019 08:31

câu hỏi

xác định hàm số bậc nhất y = ax + b ( a khác 0) trong các trường hợp sau: a) đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc = -2. b) đồ thị hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm b (-2;1 ).


0

1


T. Hữu

23 tháng 11 2019 03:03

a) đồ thị đi qua gốc tọa độ suy ra b = 0 mà hệ số góc là -2 suy ra a = -2 hàm số cần tìm là y = -2x b) đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 suy ra b = -3 vậy hàm số có dạng y = ax - 3 thay tọa độ điểm B vào ta có 1 = a.(-2) -3 a = -2 vậy hàm số cần tìm là y = -2x -3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn có thể giúp tôi giải được bài tập toán được không? 1/ 3x - 2y = 4 2x + y =5 2/ 4x - 2y = 3 6x - 3y = 5 3/ 2x + 3y = 5 4x + 6y = 10 4/ 3x - 4y +2 = 0 5x + 2y = 14 5/ 2x + 5y = 3 3x - 2y = 14 6/ 4x - 6y = 9 10x - 15y = 18

33

Lihat jawaban (4)