Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonq L

25 tháng 10 2022 14:15

câu hỏi

Xác định hóa trị cũa mỗi nguyên tố / nhóm nguyên tử trong các hợp chất sau : NO, NO2, N2O3, N2O5 , NH3, HCl , H2SO4 , H3PO4 , Ba(OH)2 , NaSO4 , NaNO3 . K2CO3 , K3PO4 , Ca(hCO3)2 , Na2HPO4 , Al(HSO4)3 , Mg(H2PO4)2 ạ!

Xác định hóa trị cũa mỗi nguyên tố / nhóm nguyên tử trong các hợp chất sau : NO, NO2, N2O3, N2O5 , NH3, HCl , H2SO4 , H3PO4 , Ba(OH)2 , NaSO4 , NaNO3 . K2CO3 , K3PO4 , Ca(hCO3)2 , Na2HPO4 , Al(HSO4)3 , Mg(H2PO4)2 ạ!


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 14:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lonq L,<br>Đây là một bài thuộc Hóa 8.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lonq L,
Đây là một bài thuộc Hóa 8.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em ạ

3

Được xác nhận

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)