Square root
VBT
Calculator
magnet

Nông T

30 tháng 4 2020 15:53

câu hỏi

xác định CN,VN và cụm C-V để mở rộng câu Câu:Câu chuyện mẹ kể rất thú vị và hấp dẫn


0

1


N. Thị

05 tháng 5 2020 02:14

- Chủ ngữ: Câu chuyện mẹ kể - Vị ngữ: rất thú vị và hấp dẫn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu bài Nghị luận lớp 7

11

Lihat jawaban (2)