Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 11:25

câu hỏi

Xác định chu kì hàm số y=3sin(pi/3 - x/2)

Xác định chu kì hàm số y=3sin(pi/3 - x/2)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 11:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>T = 2𝞹 / |-1/2| = 4𝞹</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc môn Toán 11, Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết:

T = 2𝞹 / |-1/2| = 4𝞹

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1 ( 3 điểm). Tính các giới hạn sa a) lim(7n^(2)+3n−1)

0

Được xác nhận