Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng P

02 tháng 1 2023 08:05

câu hỏi

Xác định công thức hóa học của hợp chất A. Biết khối lượng mol của A là 142 gam và trong A nguyên tố photpho chiếm 43,66 phần trăm. Còn lại là nguyên tố oxi


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần phi kim Bài giải chi tiết: Ta có: mPhotpho = 142.43,66 = 62gam => số nguyên tử P trong 1 mol A = 62/31=2 mO = 142-62 = 80 => số nguyên tử O trong 1 mol A = 80/16=5 CTHH A: P2O5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 19,4gam hỗn hợp hai axit CH3COOH và C2H5COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 300 ml tính phần trăm khối lượng của mỗi axit trong hỗn hợp

0