Square root
VBT
Calculator
magnet

Như G

24 tháng 10 2021 07:13

câu hỏi

xác định công thức hóa học của oxit biết M=64g và oxi chiếm 50 phần trăm về khối lượng


2

1


P. Nguyen

19 tháng 5 2022 04:18

Chào em, đề bài cần sửa lại là xác định công thức hóa học một oxit của lưu huỳnh biết M=64g và oxi chiếm 50 phần trăm về khối lượng em nhé Gọi công thức hóa học oxit của lưu huỳnh có dạng SxOy %O = (16y/64).100% = 50% --> y = 2 M(SxOy) = 32x + 16.2 = 64 --> x = 1 --> Công thức hóa học oxit của lưu huỳnh là SO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kim loại đồng, sắt đc tạo nên từ nguyên tố nào, nêu sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại. Khí ni tơ, khí clo đc tạo nên từ nguyên tố nào.

6

Được xác nhận

Tính thể tích và khối lượng của các hỗn hợp khí sau : a) Hỗn hộp 1 gồm : 16gam khí oxi và 6.02×10²² phân tử khí N2 b) Hỗn hợp 2 gồm : 1.51×10²³ phân tử CO2 và 4 gam khí Hiđro

0

Lihat jawaban (1)