Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:40

câu hỏi

Xác định các đáy, các mặt bên, các cạnh đáy, cạnh bên các đường chéo, viết tên các đoạn thẳng bằng nhau của các hình hộp chữ nhật sau:

alt

22

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 07:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1 hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Hình 1:&nbsp;</p><p>Đáy: ABCD, EFGH</p><p>Mặt bên: AEHD, ABFE, BFGC, DCGH</p><p>Cạnh đáy: AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE</p><p>Cạnh bên: AE, BF, CG, DH</p><p>Đường chéo: AG, BH, CE, DF</p><p>Đoạn thẳng bằng nhau:&nbsp;</p><p>AB=CD=EF=GH</p><p>AD=BC=HE=GF</p><p>AE=BF=CG=DH</p><p>AG=BH=CE=DF&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1 hình học

Câu trả lời chi tiết như sau:

Hình 1: 

Đáy: ABCD, EFGH

Mặt bên: AEHD, ABFE, BFGC, DCGH

Cạnh đáy: AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE

Cạnh bên: AE, BF, CG, DH

Đường chéo: AG, BH, CE, DF

Đoạn thẳng bằng nhau: 

AB=CD=EF=GH

AD=BC=HE=GF

AE=BF=CG=DH

AG=BH=CE=DF 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận