Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

07 tháng 10 2022 02:56

câu hỏi

Xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê B={x∈Z∣6x^(2)−5x+1=0}


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 05:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>6x<sup>2</sup>−5x+1=0</p><p>&lt;=&gt;x=1/2;x=1/3</p><p>=&gt;B=∅</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp

Bài giải chi tiết 

6x2−5x+1=0

<=>x=1/2;x=1/3

=>B=∅

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)