Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

12 tháng 9 2022 02:49

câu hỏi

Xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó. C={x∈R∣x=2n^(2)−n−3,n∈Nvàn<3}


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 05:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc ChươngSố tự nhiên, bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết: Ta có:&nbsp;</p><p>+) n=0 =&gt; x=-3</p><p>+) n=1 =&gt; x=-2</p><p>+) n=2 =&gt; x=3</p><p>=&gt; C={-3;-2;3}</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N, 

Đây là một bài tập thuộc ChươngSố tự nhiên, bài Tập hợp

Bài giải chi tiết: Ta có: 

+) n=0 => x=-3

+) n=1 => x=-2

+) n=2 => x=3

=> C={-3;-2;3}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận