Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

16 tháng 9 2022 13:52

câu hỏi

Xác định các tập hợp A∖C a) A={x∈R∣−1≤x≤3},B={x∈R∣x≥1},C=(−∞;1).


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 13:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>A=[-1;3]; B=[1;+∞), C=(−∞;1)</p><p>A\C=[1;3]</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp

Bài giải chi tiết 

A=[-1;3]; B=[1;+∞), C=(−∞;1)

A\C=[1;3]

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 9 2022 13:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M</p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>A∖C=[1;3]</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Izuku M

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10

Bài giải chi tiết :  

A∖C=[1;3]

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

2

Được xác nhận