Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

20 tháng 9 2022 15:13

câu hỏi

Xác định a, b để đường thẳng đi qua hai điểm M(1 ; 3) ; B(-3;-1)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 15:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;&nbsp;Phương&nbsp;P&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tọa độ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em  Phương P   

 Đây là một bài tập thuộc Chương tọa độ

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận