Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

06 tháng 10 2022 03:13

câu hỏi

Xác định A∩B,A∪B,A∖B,B∖A trong các trường hợp sau: A={x∣x^(2)−5x−6=0},B={x∣x^(2)=1};


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 04:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>A={-1;6}; B={-1;1}</p><p>A∩B={-1}</p><p>A∪B={-1;1;6}</p><p>A∖B={6}</p><p>B∖A={1}</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Tập hợp

Bài giải chi tiết 

A={-1;6}; B={-1;1}

A∩B={-1}

A∪B={-1;1;6}

A∖B={6}

B∖A={1}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)