Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

25 tháng 12 2019 02:10

câu hỏi

Xác đinh CTHH của hợp chất giữa nguyên tố X với O có %X=43,67%. Biết X có hoá trị V trong hợp chất với O


2

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 18:19

Đặt công thức X2O5 %X = 43,67% => % O = 100%- 43,67 = 56,33% Từ đây ta có 2X / (16. 5) = 43,67/56,33 X = 31 ( P) P2O5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.

4

Được xác nhận