Square root
VBT
Calculator
magnet

Đêm B

04 tháng 4 2020 11:00

câu hỏi

x - 9 = - 14


12

32


Phạm Đ

05 tháng 4 2020 01:20

x - 9 = -14 x = -14 + 9 x = -5

Lê N

05 tháng 4 2020 03:00

x-9=-14 x=(-14)+9 x=-5

Vũ V

07 tháng 4 2020 14:29

Bài làm : x - 9 = -14 => x = -14 + 9 => x = -5 Vậy kết quả bằng -5 nha các bạn Chúc các bạn học giỏi !!!!!! ^_^ ^_^

Thanh T

08 tháng 4 2020 02:44

x-=9+(-14) x=-5

Tô L

08 tháng 4 2020 12:34

x-9= -14 x = -14 + 9 x = -5

Thanh T

05 tháng 4 2020 04:50

x-9=-14 x=-14+9 x=-5

Nguyễn P

07 tháng 4 2020 07:37

x-9=-14 x=-14+9 x=-5

Trường T

08 tháng 4 2020 07:40

x - 9 = - 14 x = - 14 +9 x = 5

Trường T

09 tháng 4 2020 01:44

x - 9 = - 14 x = - 14 + 9 x = - 5 .

Hoa N

29 tháng 6 2020 01:49

x-9=-14 x=-14+9 x=-5 vậy x =-5 😘😘😘😘

Hoa N

29 tháng 6 2020 01:52

ko bằng -23 đc vì ta lấy -14 +9 là lấy -14-9=-5 cọn bạn làm -23 là ko đúng vì đó là cộng rồi 🤩🤩🤩🤩🤩

Hoàng Q

05 tháng 4 2020 04:40

fujgfffff

Nguyễn V

05 tháng 4 2020 05:57

x=-14+9 x=-5

Nguyễn T

06 tháng 4 2020 03:11

kết quả bằng -5 nha bạn

Quỳnh C

06 tháng 4 2020 05:35

x-9=-14 x=(-14)+9 x=-5 vậy x =(-5)

Trịnh T

06 tháng 4 2020 13:38

x=-5 nha

Hoàng T

06 tháng 4 2020 14:22

x-9=-14 x=(-14)-9 x=-5

Cam C

06 tháng 4 2020 16:01

x=-14+9 x=-5

Đoàn P

08 tháng 4 2020 02:51

câu trả lời là -5

Trần T

08 tháng 4 2020 08:31

x - 9 = - 14 x = - 14 + 9 x = -5

Nguyễn T

08 tháng 4 2020 09:09

x-9=-14 x=-14+9 x=-5

Nguyễn X

09 tháng 4 2020 00:59

x=-14+9 x=-5

Nguyễn P

09 tháng 4 2020 02:16

x-9=-14 x =-14+9 x =-5

Nguyễn T

09 tháng 4 2020 06:48

x - 9= - 14 x = - ( 14 + 9) x = - 23

Chuong P

09 tháng 4 2020 11:39

x-8=-14 x=-14+9 x=-5

Non L

09 tháng 4 2020 12:14

x = - 23

Tuyền B

10 tháng 4 2020 02:51

=-5 Chuẩn 100%luôn

Hieu H

10 tháng 4 2020 03:25

x-9=-14 x=-14+9 x=-5

Mỹ H

10 tháng 4 2020 13:59

x-9=-14 x=9+(-14) x=-5

Quỳnh C

04 tháng 6 2020 05:12

x - 9 = -14 x = -14 + 9 x =-5

Trần T

11 tháng 10 2020 14:30

5

Kim K

30 tháng 1 2021 14:26

-5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45phút chiếm bao nhiêu phần 1giờ

13

Lihat jawaban (31)