Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 09:42

câu hỏi

X:89=5 ?

X:89=5 ?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:36

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Lê M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 445<br><br>Bài giải chi tiết:<br>X:89=5&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; X = 5*89 = 445<br>Kết luận: đáp án chính xác là 445<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Lê M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 445

Bài giải chi tiết:
X:89=5 

<=> X = 5*89 = 445
Kết luận: đáp án chính xác là 445
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận