Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

06 tháng 4 2020 14:48

câu hỏi

X-8=4x8 đs là bao nhiêu ???


0

3


Tuấn Đ

07 tháng 4 2020 02:09

X-8=32. X =32-8 X =24

Cam C

07 tháng 4 2020 02:54

x-8=4x8 x-8=32 x=32:8 x=4

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 08:55

x - 8 = 4 x 8 x - 8 = 32 x = 32 + 8 x = 40

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh :125+345+875+455+655+555

18

Lihat jawaban (3)