Square root
VBT
Calculator
magnet

LONG L

15 tháng 1 2021 13:22

câu hỏi

x-8=(-3)-8


27

4

Được xác nhận

Hằng L

16 tháng 1 2021 07:55

Được xác nhận

x-8=(-3)-8 x =-11 x. =-11+8 x. =-3

Nguyễn T

16 tháng 1 2021 13:36

Được xác nhận

x-8=(-3)-8 x=(-3)-8+8 x=-3 chúc bạn học tốt

LONG L

15 tháng 1 2021 13:22

ai biết

VŨ T

20 tháng 1 2021 14:14

x-8=(-3)-8 x-8=-5 x=-5+8 x=-3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)